Przemawianie Publiczne

Co zatem powinieneś robić aby przemawianie publiczne stało się dla Ciebie przyjemnością? Jakie powinieneś podjąć działania aby prezentować treści w sposób spójny i zrozumiały dla odbiorcy?

Odpowiedzi na powyższe pytania znajdziesz podczas treningów dostosowanych do Twoich potrzeb. Zawartość spotkań wynika zawsze z konkretnych luk kompetencyjnych, nad którymi strony umawiają się pracować.

Wierzę, że skuteczność prezentacji opiera się przede wszystkim na autentyczności mówcy.

W drodze do autentyczności przekazu istotne jest poznanie własnych intencji. Pomaga w tym odpowiedzenie sobie na pytanie: Co głównie motywuje mnie do zabrania głosu? W procesie rozwoju jako mówca poznasz swoje mocne, jak i słabe strony. Na etapie wstępnym koniecznie trzeba zapytać siebie: Co chcesz osiągnąć swoim wystąpieniem? Jakiego efektu oczekujesz?

Technicznym efektem warsztatów jest:

  • umiejętność tworzenia zrozumiałych, zmierzających do konkretnego celu wypowiedzi
  • opanowanie często towarzyszącego wystąpieniom stresu
  • zdolność do efektywnego użycia gestów, głosu i wsparcia prezentacji rekwizytami (w tym praca ze slajdami)

Korzyści płynące z uczestnictwa w warsztatach z publicznego przemawiania to umiejętność:

  • swobodnego prowadzenia wykładów czy też wystąpień
  • tworzenia przykuwających uwagę i ciekawych prezentacji
  • wygłaszania inspirujących przemówień
  • efektywnego przekazywania instrukcji (ważne w pracy menedżera)
  • skutecznego formułowania informacji zwrotnych (istotne w motywowaniu pracowników poprzez rozwój)
  • lekkiego formułowania myśli
  • skutecznego docierania do umysłów i serc słuchaczy (etyczna perswazja)

 

Zapraszam do kontaktu.

Robert Umpirowicz