Business Coaching

Coaching sprzedażowy

Jesteś handlowcem z krwi i kości. Znalazłeś się jednak na jednej z dwóch skrajności:

A) chcesz szybciej, więcej i skuteczniej: Zdałeś sobie sprawę, że Twoje umiejętności są wyjątkowe. Jesteś świadomy ciągłej potrzeby podnoszenia swoich kompetencji miękkich. Wiesz, że tylko działania przynoszą prawdziwe efekty. Przejdź od świadomości do działania. Zadzwoń i sprawdź co jeszcze jest możliwe na Twojej handlowej ścieżce.

B) straciłeś motywację: Kolejna odmowa ze strony klienta przebrała przysłowiową miarkę. Straciłeś wiarę w moc sprawczą swoich sprzedażowych umiejętności. Z przyzwyczajenia dzwonisz i odwiedzasz klientów a afekt Twojego zaangażowania jest daleki od oczekiwanego. Dobrze, że do mnie trafiłeś.

 

Zapraszam do kontaktu.

Robert Umpirowicz

 

Coaching w nowej roli zawodowej

Właśnie awansowałeś na kierownika sprzedaży. Dla dramaturgii dodajmy, że będziesz zarządzał dotychczasowymi kolegami z zespołu. Stoisz przed wieloma pytaniami, na które odpowiedzi nie przychodzą intuicyjnie. Chcesz skrócić czas pomiędzy popełnianiem błędów a efektywnym zarządzaniem? Nabyć umiejętności przywódczych? Zwiększyć realizację planów sprzedażowych? Zmniejszyć rotację w swoim zespole?

 

Zapraszam do kontaktu.

Robert Umpirowicz

 

Coaching menedżerski

Zarządzasz ludźmi? Chciałbyś to robić jeszcze efektywniej? Skuteczniej wyznaczać zadania swoim podwładnym, rozliczać wykonanie poleceń, motywować zespół do działań? Chciałbyś zwiększyć swoją samoświadomość jako przywódca? Poprawić inteligencję emocjonalną?

 

Zapraszam do kontaktu.

Robert Umpirowicz